Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Widok zawartości stronProgram adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z II profilem pomocy, które
spełniają jeden z poniższych warunków:

  • Kobieta
  • orzeczenie niepełnosprawności
  • długotrwale bezrobotna
  • niskie kwalifikacje
  • bądź osoby powyżej 50 r.ż

 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

  • Dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Głównym celem programu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych pow. 30r.ż

 Formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe
  • staż
  • szkolenie
  •  jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

W ramach programu wsparciem obejmiemy łącznie 113 os.

Termin realizacji projektu: 07.07.2015- 31.03.2016

Wartość pozyskanych środków: 967 800,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę