Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (III) - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (III)

                                                                                   
Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które:
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W okresie ostatnich 4 tygodni nie brali udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych).

 SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
  • min.73,05% muszą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie)
  • min. 25,55% osoby długotrwale bezrobotne

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

Młodzież do 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
Dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Głównym celem programu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Formy wsparcia:
  • poradnictwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • staże
  • bon szkoleniowy
  • bon na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

W ramach programu wsparciem obejmiemy łącznie 206 os.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017- 31.03.2018

Wartość pozyskanych środków: 1 702 589,66 zł
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę