Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (III) - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (III)


Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 • kobieta
 • orzeczenie niepełnosprawności
 • długotrwale bezrobotna
 • niskie kwalifikacje
 • bądź osoby powyżej 50 r.ż
 Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
 • Dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Głównym celem programu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych pow. 30r.ż
 Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże
 • szkolenie
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
W ramach programu wsparciem obejmiemy min. 149 os.
Termin realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
Wartość pozyskanych środków: 973 575,51 zł
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę