Powiatowa Rada Rynku Pracy aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Widok zawartości stron

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W KROTOSZYNIE, powołani Zarządzeniem nr 13/2015
przez Starostę Krotoszyńskiego podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2015r.:
1) Ryszard Czuszke
2) Bernard Jasiński
3) Józef Januszkiewicz
4) Krzysztof Kaczmarek
5) Paweł Kaczmarek
6) Karol Kaj
7) Violetta Konieczna
8) Tadeusz Kubiak
9) Andrzej Piotrowski
10) Maciej Ratajczak
11) Maria Wiśniewska
Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie jest Pan Krzysztof Kaczmarek – Sekretarz Powiatu Krotoszyńskiego, Pan Józef Januszkiewicz – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, natomiast Woceprzewodniczącym. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności:
- ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady (co najmniej raz na kwartał),
- przewodniczenie obradom Rady,
- reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji,
- zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie,
- inicjowanie i organizowanie prac Rady.
Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, który odpowiada za techniczną obsługę Rady, prowadzi dokumentację Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie.
Załączniki
Sprawozdanie z działalności PRRP 2015
Pierwsze Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę