Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy (pkt 2-6)

Celem programu jest wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy pkt 2-6 (bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni).

Formy wsparcia:
  • prace interwencyjne
  • staże
  • refundacja doposażenia  stanowiska pracy
  • podejmowanie działalności gospodarczej
W ramach programu wsparciem obejmiemy łącznie 30 osób.
Termin realizacji projektu: 13.06.2016 – 31.12.2016 r.
Wartość pozyskanych środków: 269.400,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę