Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy (pkt 2 i 4-6) - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy (pkt 2 i 4-6)

Celem programu jest wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy pkt 2 i 4-6 (bezrobotni długotrwale, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni).
Formy wsparcia:
  • szkolenia
  • refundacja doposażenia stanowiska pracy
  • podejmowanie działalności gospodarczej.
W ramach programu wsparciem obejmiemy łącznie 21 osób.
Termin realizacji projektu: 08.08.2016 – 31.12.2016 r.
Wartość pozyskanych środków: 200.000,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę