Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy

Program zakłada wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy (bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni).

Formy wsparcia:
  • refundacja doposażenia  stanowiska pracy
  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • szkolenia
Termin realizacji projektu: 02.12.2016 - 31.12.2016 r.
W ramach programu wsparciem obejmiemy łącznie 23 osoby.
Wartość pozyskanych środków: 378.000,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę