Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Program dla osob bezrobotnych do 30 roku życia

 

Realizacja programu zakładała wsparcie młodych osób, które ze względu m.in. na wiek i brak doświadczenia zawodowego są szczególnie zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Program opierał się na nowych instrumentach rynku pracy stanowiących formę przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.

Rodzaje wsparcia:

  • bon szkoleniowy
  • bon stażowy
  • bon zatrudnieniowy
  • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

W ramach programu wsparciem objęto łącznie 29 osób.

Termin realizacji projektu: 26.06.2014 r. – 31.01.2016 r.

Wartość pozyskanych środków: 114.00,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę