Projekty EFS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty EFS - zakończone

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (III)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków: kobieta orzeczenie niepełnosprawności długotrwale bezrobotna niskie kwalifikacje bądź osoby powyżej 50 r.ż  Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (III)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i...

Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie krotoszyńskim (II)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i...

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (II)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków: kobieta orzeczenie niepełnosprawności długotrwale bezrobotna niskie kwalifikacje bądź osoby powyżej 50 r.ż  Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się...

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków: Kobieta orzeczenie niepełnosprawności długotrwale bezrobotna niskie kwalifikacje bądź osoby powyżej 50 r.ż  Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (I)

                                                                                     ...

Wracam do pracy

Okres wdrażania projektu: 01.03.2014r – 31.12.2014r   Cel projektu : aktywizacja zawodowa 40 bezrobotnych  powyżej 50-tego roku życia z powiatu krotoszyńskiego poprzez udział w poradnictwie, szkoleniach i robotach publicznych, podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez identyfikację...

Bez barier

Okres wdrażania projektu: 01.01.2013-31.12.2013 Cel projektu: aktywizacja zawodowa 43 niepełnosprawnych bezrobotnych z powiatu krotoszyńskiego poprzez udział w poradnictwie, szkoleniach i stażach podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez identyfikację ścieżki rozwoju zawodowego dla 43...

Tacy sami

Okres wdrażania projektu:   01.11.2013r. - 31.10.2014r. Cel projektu: aktywizacja zawodowa 20 niepełnosprawnych bezrobotnych do 30-tego roku życia z powiatu krotoszyńskiego poprzez udział w poradnictwie, szkoleniach i stażach podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez identyfikację...

Najlepsza inwestycja - kontynuacja

Tytuł projektu: „Najlepsza inwestycja – kontynuacja" Okres wdrażania projektu:   01.08.2009 - 31.12.2011 Cel projektu: utrzymanie osiągniętego poziomu oraz dalsze podnoszenie jakości obsługi klientów urzędu systematyczny i kompleksowy wzrost kwalifikacji pracowników urzędu, którzy bezpośrednio...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę