Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

Program dla osób bezrobotnych od 30 do 50 lat.

Program przeznaczony był dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, które stanowią wśród pozostałych, szczególną i jednocześnie dostrzeżoną grupę, ponieważ nie mieści się ona w katalogu grup docelowych określonych w ustawie. Formy wsparcia: refundacja doposażenia stanowiska pracy W ramach programu wsparciem objęto...

Program dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi

Zaplanowane w programie działania spowodowały zawodową i społeczną aktywizację osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: staże roboty publiczne podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia prace interwencyjne bon na zasiedlenie ...

Program dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w programie działanie przywróciło zdolność zatrudnieniową osób w tej grupie docelowej oraz jej społeczną integrację. Formy wsparcia: roboty publiczne prace interwencyjne podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia W ramach programu wsparciem objęto 23...

Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy

Program zakładał wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy (bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co...

Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Realizacja programu zakładała wsparcie młodych osób, które ze względu m.in. na wiek i brak doświadczenia zawodowego są szczególnie zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Formy wsparcia: doposażenie stanowiska pracy podejmowanie działalności gospodarczej   W ramach programu wsparciem objęto łącznie...

Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art.49 ustawy

Program zakładał wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy (bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno...

Program dla osób bezrobotnych od 30 do 50 lat

Program przeznaczony był dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, które stanowią wśród pozostałych, szczególną i jednocześnie dostrzeżoną grupę, ponieważ nie mieści się ona w katalogu grup docelowych określonych w ustawie. Formy wsparcia: refundacja doposażenia stanowiska pracy podejmowanie działalności gospodarczej....

Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy (pkt 2 i 4-6)

Celem programu było wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy pkt 2 i 4-6 (bezrobotni długotrwale, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno...

Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy

Celem programu było wdrożenie działań aktywizujących dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy pkt 2-6 (bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku...

Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Zaplanowane w programie działanie przywróciło zdolność zatrudnieniową osób w tej kategorii wiekowej oraz spowodowało eliminację społecznego stanowiska dyskryminującego osoby starsze na rynku pracy. Formy wsparcia: roboty publiczne W ramach programu wsparciem objęto 18 osób. Termin realizacji projektu: 30.03.2016 –...

Wyświetlanie 1 - 10 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę