Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - III edycja Zaplanowane w programie działania służą zawodowej i społecznej aktywizacji osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - II edycja Zaplanowane w programie działania służą zawodowej i społecznej aktywizacji osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy ...

Zaplanowane w programie działania służą zawodowej i społecznej aktywizacji osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: staże podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia prace interwencyjne bon na zasiedlenie W...

Uczestnicy programu poprzez odbywanie stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdobędą umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa rolniczego, obsługi specjalistycznych aplikacji. Uczestnikami programu będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gmin wiejskich i...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę