Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Zaplanowane w programie działania służą zawodowej i społecznej aktywizacji osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: staże podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia prace interwencyjne bon na zasiedlenie W...

Uczestnicy programu poprzez odbywanie stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdobędą umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa rolniczego, obsługi specjalistycznych aplikacji. Uczestnikami programu będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gmin wiejskich i...

Realizacja programu będzie prowadzona poprzez podjęcie pracy przez osoby bezrobotne w ramach robót publicznych, która posłuży m.in. eliminacji społecznego stanowiska dyskryminującego osoby starsze na rynku pracy. W ramach programu wsparciem obejmiemy 7 osób. Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2018 r. Wartość...

Program zakłada uruchomienie staży oraz szkoleń, które bezpośrednio przyczynią się do aktualizacji niezbędnych kwalifikacji i do uzyskania doświadczenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę