Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Zapotrzebowanie na środki KFS w 2018r.

W związku z planowaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zaprasza Pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu krotoszyńskiego do wypełnienia niniejszej...

Środki finansowe na aktywizację zawodową

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy, finansowanie z Funduszu Pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r.

Od 01.01.2018r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 2100 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł brutto.

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu...

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców; wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Środki finansowe na aktywizację zawodową

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2017 r. zostały w całości zaangażowane.

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r. Praca w Polsce od 1 stycznia 2018r. - informacje dla cudzoziemców Zapraszamy do zapoznania się z treścią udostępnionych materiałów.

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r. Praca w Polsce od 1 stycznia 2018r. - informacje dla cudzoziemców ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety na rok 2018

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy informację na temat priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018, określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również na temat priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 (określone przez Radę Rynku Pracy).

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że odpowiada tylko na e-mail-e przesłane poprzez platformę praca.gov.pl lub poprzez skrzynkę podawczą /pupkrotoszyn/SkrytkaESP.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie znalazł się na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu dokonanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie znalazł się na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu dokonanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ocenie formalnej i merytorycznej zostały poddane 333 Urzędy Pracy z 16 województw. Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie uzyskał łącznie 2215 pkt co wpłynęło na II miejscew Polsce (I miejsce...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę