Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Dyżurów niemieckiego doradcy EURES

Uprzejmie i nformuję , że w 2018 roku kontynuowany będzie cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w sie dzibie tut. Urzędu na podstawie współpracy pom ię dzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. W związku z powyższym odbędą się cztery spotka nia , które prowadzone będą...

Oferty Stażowe

Lista propozycji stażu

Podziękowania dla pracowników służb zatrudnienia - wyróżnienie dla Urzędu Pracy w Krotoszynie

- Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zorganizował spotkanie dla doradców zawodowych szkół podstawowych powiatu krotoszyńskiego

W dniu 13.12.2017, Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zorganizował spotkanie dla doradców zawodowych szkół podstawowych powiatu krotoszyńskiego, w którym obok samych doradców zawodowych udział wzięli również: Małgorzata Grzempowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Przemysław Wójcik-Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 Żagań prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej: 1) w korpusie oficerów rezerwy, 2) w korpusie podoficerów rezerwy, 3) w korpusie szeregowych zawodowych.

Zapotrzebowanie na środki KFS w 2018r.

W związku z planowaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zaprasza Pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu krotoszyńskiego do wypełnienia niniejszej...

Środki finansowe na aktywizację zawodową

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy, finansowanie z Funduszu Pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r.

Od 01.01.2018r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 2100 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł brutto.

Opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę