Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy (środki Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów POWER i WRPO)

Zatrudnianie cudzoziemców

Szanowni Państwo, Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Uzupełniający nabór wniosków o środki KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie ogłasza uzupełniający nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Dyżury niemieckiego doradcy EURES

Uprzejmie  informuję ,  że  w  2018  roku  kontynuowany  jest  cykl  dyżurów   niemieckiego doradcy EURES  na  podstawie  współpracy  pomiędzy  Wojewódzkim  Urzędem Pracy  w  Poznaniu  a  Niemieckim  ...

NOWA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH OD DNIA 1 CZERWCA 2018 r.

NOWA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH OD DNIA 1 CZERWCA 2018 r.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna   Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż: Administratorem Pani/Pana...

Staże dla osób poniżej 30 roku życia w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że druga edycja tegorocznych staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z harmonogramem projektu, będzie realizowana w okresie okres od 01.09.2018 do 28.02.2019 r. (6 miesięcy).

Bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start

Bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start, realizowanych w projekcie: „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (IV)”ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),

„LIDERÓW WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA AKWTYWIZACJĘ - AKTYWNE POWIATOWE URZEDY PRACY Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”

Województwo Wielkopolskie, postanowiło docenić potencjał powiatowych urzędów pracy ze swojego terenu, tych szczególnie wyróżniających się w działaniach z zakresu szeroko rozumianej lokalnej polityki rynku pracy. W związku z czym Zarząd Województwa, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, wyłonił trzech „LIDERÓW WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW...

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę