Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w terminie: I nabór od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Finansowanie badań lekarskich stażystów

OGŁOSZENIE Od 01.06.2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie nie finansuje badań lekarskich stażystów

Krotoszyński pośredniak wśród najlepszych urzędów pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Grzempowska, wzięła udział w konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się w Katowicach, w dniu 23.01.2017.

Efektywność

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał corocznej oceny działalności powiatowych urzędów pracy, w zakresie realizacji podstawowych instrumentów i usług rynku pracy.

Wyświetlanie 21 - 24 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę