Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Efektywność

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał corocznej oceny działalności powiatowych urzędów pracy, w zakresie realizacji podstawowych instrumentów i usług rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę