Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Aktualności

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r.

Od 01.01.2018r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 2100 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł brutto.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców; wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r. Praca w Polsce od 1 stycznia 2018r. - informacje dla cudzoziemców Zapraszamy do zapoznania się z treścią udostępnionych materiałów.

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r. Praca w Polsce od 1 stycznia 2018r. - informacje dla cudzoziemców ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że odpowiada tylko na e-mail-e przesłane poprzez platformę praca.gov.pl lub poprzez skrzynkę podawczą /pupkrotoszyn/SkrytkaESP.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie znalazł się na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu dokonanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie znalazł się na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu dokonanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ocenie formalnej i merytorycznej zostały poddane 333 Urzędy Pracy z 16 województw. Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie uzyskał łącznie 2215 pkt co wpłynęło na II miejscew Polsce (I miejsce...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która...

SmartSab

Aplikacja prezentuje oferty pracy zgłoszone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Oferty wyświetlane są jako punkty na mapie z możliwością nawigowania do celu. Poprzez aplikację w szybki i przejrzysty sposób możesz odszukać interesujące oferty oraz zapoznać się z ich szczegółami.

Wypłaty świadczeń w formie gotówkowej

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, iż od miesiąca kwietnia wypłaty świadczeń w formie gotówkowej

Finansowanie badań lekarskich stażystów

OGŁOSZENIE Od 01.06.2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie nie finansuje badań lekarskich stażystów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę