Powiatowa Rada Rynku Pracy aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Aktualności

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W KROTOSZYNIE,

powołani Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 22/2019, z dnia 31 maja 2019 r.:

 1. Macie Bratborski
 2. Ryszard Czuszke
 3. Józef Januszkiewicz
 4. Paweł Kaczmarek
 5. Karol Kaj
 6. Krzysztof Kasprzak
 7. Violetta Konieczna
 8. Andrzej Piotrowski
 9. Maciej Ratajczak
 10. Paweł Radojewski
 11. Sławomir Szyszka
 
Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie jest Pan Paweł Radojewski – Wicestarosta Powiatu Krotoszyńskiego. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności:
 • ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady (co najmniej raz na kwartał),
 • przewodniczenie obradom Rady,
 • reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji,
 • zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji  i instytucji niereprezentowanych w Radzie,
 • inicjowanie i organizowanie prac Rady.
Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, który odpowiada za techniczną obsługę Rady, prowadzi dokumentację Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 20168. poz. 1265, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 630)
Załączniki
Nabór kadencja 2019 - 2023.pdf (pdf, 294 KB)
Posiedzenie czerwiec 2019.pdf (pdf, 299 KB)
posiedzenie_grudzień.pdf (pdf, 82 KB)
posiedzenie_wrzesień.pdf (pdf, 83 KB)
posiedzenie_lipiec.pdf (pdf, 73 KB)
posiedzenie_marzec.pdf (pdf, 85 KB)
Sprawozdanie z działalności PRRP 2018.pdf (pdf, 326 KB)
Posiedzenie luty 2019 r..pdf (pdf, 226 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę