Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

 • 50+ I tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Rodzaje wsparcia: roboty publiczne, refundacja doposażenia stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej. W efekcie niniejszego programu wsparciem objęto łącznie...

 • 30- I tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Rodzaje wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, refundacja doposażenia stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej. W efekcie niniejszego programu...

 • ROWY 2012

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. Cel programu - aktywizacja osób bezrobotnych oraz kontynuacja działań w zakresie poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego,...

 • Aktywie wspieramy

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - wdrożenie działań trwale aktywizujących osoby bezrobotne zamieszkujące teren powiatu krotoszyńskiego. W efekcie niniejszego programu wsparciem zostało objętych łącznie 200 os., które zostały zaktywizowane, tj.: ...

 • Wspieramy poszkodowanych przez kryzys gospodarczy

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - wdrożenie działań aktywizujących nowe osoby bezrobotne oraz zmniejszanie dysproporcji w równym dostępie do rynku pracy ludziom  młodym (do 25 roku życia) i os. starszym (powyżej 45 lat), kobietom oraz osobom...

 • Aktywni 30 letni

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - aktywizacja zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych w wieku lat 30, a także umożliwienie im podjęcia i utrzymanie zatrudnienia. W efekcie niniejszego programu wsparciem zostało objętych łącznie 131 osób, w tym: ...

 • 45/50+

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - aktywizacja zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 lat, a także umożliwienie im podjęcia i utrzymania zatrudnienia. W efekcie niniejszego...

Wyświetlanie 61 - 67 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę