Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

 • Program dla osób w wieku 30-50 lat II edycja

    Program był adresowany dla osób w wieku największej mobilności zawodowej i opierał się na dwóch formach wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach programu wsparciem objęto łącznie 6 osób. Termin realizacji projektu:...

 • Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy III edycja

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rodzaj wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, ...

 • Program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy II edycja

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rodzaj wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, ...

 • Program dla osób w wieku 30-50 lat I edycja

  Program był adresowany dla osób w wieku największej mobilności zawodowej i opierał się na dwóch formach wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach programu wsparciem objęto łącznie 20 osób. Termin realizacji projektu:...

 • Program dla osob bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy I edycja

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rodzaj wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, ...

 • Program dla osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników II edycja

  Program adresowany był dla osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z pracy w 2014 roku,  z przyczyn niedotyczących pracowników. Głównym celem programu była aktywizacja zwolnionych osób poprzez wdrożenie szkoleń. W ramach programu wsparciem objęto 13 osób. Termin realizacji projektu: 28.03.2014 - 31.12.2014 r. ...

 • Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

    Realizacja programu służyła przywróceniu zdolności zatrudnieniowej osób starszych oraz eliminacji społecznego stanowiska dyskryminującego je na rynku pracy. Program opierał się na nowym instrumencie rynku pracy, stanowiącym formę przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków: dofinansowanie wynagrodzenia...

 • Program Aktywizacja i Integracja

  Program adresowany był dla osób bezrobotnych, dla których ustalono profil III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. W programie przewidziano działania w zakresie integracji społecznej: poradnictwo...

 • Program dla osob bezrobotnych do 30 roku życia

    Realizacja programu zakładała wsparcie młodych osób, które ze względu m.in. na wiek i brak doświadczenia zawodowego są szczególnie zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Program opierał się na nowych instrumentach rynku pracy stanowiących formę przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Rodzaje...

 • Program dotyczący tworzenia spółdzielni socjalnej

    Program adresowany był dla 4 zarejestrowanych osób bezrobotnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe do prowadzenia działalności o wybranym profilu i które chciały utworzyć spółdzielnię socjalną. Głównym celem programu była aktywizacja osób poprzez przyznanie środków finansowych na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę