Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

  • Bezrobociu mówimy: Nie!

    Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - wdrożenie działań pozwalających na trwałe aktywizowanie osób bezrobotnych, w tym długotrwale, zamieszkujących tereny wiejskie jak i miejskie do 25 tys. mieszkańców. W efekcie niniejszego programu wsparciem...

  • Aktywie wspieramy

    Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - wdrożenie działań trwale aktywizujących osoby bezrobotne zamieszkujące teren powiatu krotoszyńskiego. W efekcie niniejszego programu wsparciem zostało objętych łącznie 200 os., które zostały zaktywizowane, tj.: ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę