Projekty EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty EFS - w trakcie realizacji

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (IV)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych pow. 30 roku życia, z II profilem pomocy, które spełniają jeden z poniższych warunków: kobieta orzeczenie niepełnosprawności długotrwale bezrobotna niskie kwalifikacje osoby powyżej 50 r.ż

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (IV)

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę