Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i...

                                                                                     ...

Program Aktywizacja i Integracja

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych, dla których jest ustalony profil III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,  w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. W programie przewidziano działania w zakresie integracji społecznej: poradnictwo...

Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Realizacja programu służy przywróceniu zdolności zatrudnieniowej osób starszych oraz eliminacji społecznego stanowiska dyskryminującego je na rynku pracy. Program opiera się na nowym instrumencie rynku pracy, stanowiącym formę przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę