Projekty EFS - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty EFS - w trakcie realizacji

  • Aktywizacja na plus

    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę