Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

 • Aktywność szansą na sukces

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rodzaje wsparcia: szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

 • Art. 49 II tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rodzaj wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe...

 • Aktywni to my

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych Rodzaj wsparcia: refundacje doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach programu wsparciem objęto łącznie 22 osoby. Termin realizacji...

 • 30- II tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Rodzaj wsparcia: staże, prace interwencyjne, refundacje doposażenia stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej. W ramach programu wsparciem objęto łącznie 30...

 • Art. 49 I tura - bez kwalifikacji zawodowych bez doswiadczenia zawodowego lub bez wyksztalcenia

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego Rodzaje wsparcia: staże, roboty publiczne, refundacja...

 • 50+ I tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Rodzaje wsparcia: roboty publiczne, refundacja doposażenia stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej. W efekcie niniejszego programu wsparciem objęto łącznie...

 • 30- I tura

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Rodzaje wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, refundacja doposażenia stanowiska pracy, podejmowanie działalności gospodarczej. W efekcie niniejszego programu...

 • ROWY 2012

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. Cel programu - aktywizacja osób bezrobotnych oraz kontynuacja działań w zakresie poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę