Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

 • Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej W efekcie niniejszego programu, wsparciem zostało objętych 331 osób: 165 os. ukończyło staże, 101 os. otworzyło własną działalność gospodarczą, 165 os. bezrobotnych uzyskało zatrudnienie w ramach nowoutworzonych stanowisk...

 • Wspieramy poszkodowanych przez kryzys gospodarczy

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - wdrożenie działań aktywizujących nowe osoby bezrobotne oraz zmniejszanie dysproporcji w równym dostępie do rynku pracy ludziom  młodym (do 25 roku życia) i os. starszym (powyżej 45 lat), kobietom oraz osobom...

 • Aktywni 30 letni

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - aktywizacja zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych w wieku lat 30, a także umożliwienie im podjęcia i utrzymanie zatrudnienia. W efekcie niniejszego programu wsparciem zostało objętych łącznie 131 osób, w tym: ...

 • 45/50+

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Cel projektu - aktywizacja zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 lat, a także umożliwienie im podjęcia i utrzymania zatrudnienia. W efekcie niniejszego...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę