Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

 • Aktywny Krotoszynianin 45-50+

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus Cel programu - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 45/50+ oraz przystosowanie tych osób do zmieniającego się rynku pracy. W efekcie niniejszego...

 • Przedsiębiorcy na start

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Cele  programu: aktywizacja osób bezrobotnych, przyznanie przedsiębiorcom działającym na lokalnym rynku środków finansowych na...

 • Wracam do pracy 2010

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego Cel programu - wdrożenie...

 • Teraz ja

  Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, na rzecz osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy Cel programu - wdrożenie działań trwale aktywizujących osoby bezrobotne, zamieszkujące teren powiatu krotoszyńskiego i objęte...

 • O swoim jutrze decydujemy dziś

  Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia Cel programu - aktywizacja zawodowa zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 30 lat, a także umożliwienie im podjęcia i utrzymanie zatrudnienia. Realizując projekt ograniczono istniejące bariery w dostępie do pracy, umożliwiając zdobywanie kwalifikacji i doświadczeń...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę