Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

  • ROWY 2011

    Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe. Cel programu - aktywizacja osób bezrobotnych oraz poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W ramach tego programu osoby bezrobotne...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę