Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zrealizowane

  • Program dla osób bezrobotnych od 30 do 50 lat.

    Program przeznaczony był dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, które stanowią wśród pozostałych, szczególną i jednocześnie dostrzeżoną grupę, ponieważ nie mieści się ona w katalogu grup docelowych określonych w ustawie. Formy wsparcia: refundacja doposażenia stanowiska pracy W ramach programu wsparciem objęto...

  • Program dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi

    Zaplanowane w programie działania spowodowały zawodową i społeczną aktywizację osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: staże roboty publiczne podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia prace interwencyjne bon na zasiedlenie ...

  • Program dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

    Zaplanowane w programie działanie przywróciło zdolność zatrudnieniową osób w tej grupie docelowej oraz jej społeczną integrację. Formy wsparcia: roboty publiczne prace interwencyjne podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia W ramach programu wsparciem objęto 23...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę